Registrácia

Registrácia na preteky je zrušená

V prípade problémov pri registrácii z mobilných zariadení alebo tabletov použite tlačítko vedľa.